Tłumaczenia Przysięgłe

Tłumaczenia Przysięgłe

1125 znaków ze spacjami/1 str.
 • Dokumenty samochodowe (komplet bez umowy, 100,- PLN)
 • Dokumenty USC – akty urodzenia, zgonu, zawarcia małżeństwa
 • Dyplomy, suplementy do dyplomu
 • Świadectwa szkolne
 • Wyroki i postanowienia sądowe
 • Umowy prawnicze
 • Dokumenty rejestrowe spółek
 • Odpisy z KRS i wpisy do CEIDG, wyciągi z ksiąg wieczystych
 • Akty notarialne, pełnomocnictwa
 • Zaświadczenia z uczelni, zaświadczenia NIP/VAT/REGON
 • Certyfikaty
 • Zwolnienia lekarskie
 • Sprawozdania finansowe, bilanse
 • W przypadku dokumentów standardowych oferuję atrakcyjną cenę !!!
Kontakt